Montegrappa Samurai Pens


Montegrappa

Samurai

18 Kt. solid yellow gold foun

Montegrappa Samurai 18 Kt. solid yellow gold fountain pen pen
Europe Euro 117.000
Outside Europe Euro 95.901
Montegrappa

Samurai

Silver fountain pen

Montegrappa Samurai silver fountain pen pen
Europe Euro 10.800
Outside Europe Euro 8.852