Tibaldi Infrangibile Pens


Tibaldi

Infrangibile

Giallo Cromo ballpoint

Tibaldi Infrangibile Giallo Cromo ballpoint pen
List Price Euro 135
Tax Free Price Euro 111
Tibaldi

Infrangibile

Giallo Cromo fountain pen

Tibaldi Infrangibile Giallo Cromo fountain pen pen
List Price Euro 150
Tax Free Price Euro 123
Tibaldi

Infrangibile

Giallo Cromo roller

Tibaldi Infrangibile Giallo Cromo roller pen
List Price Euro 145
Tax Free Price Euro 119
Tibaldi

Infrangibile

Grigio Velluto ballpoint

Tibaldi Infrangibile Grigio Velluto ballpoint pen
List Price Euro 135
Tax Free Price Euro 111
Tibaldi

Infrangibile

Grigio Velluto fountain pen

Tibaldi Infrangibile Grigio Velluto fountain pen pen
List Price Euro 150
Tax Free Price Euro 123
Tibaldi

Infrangibile

Grigio Velluto Roller

Tibaldi Infrangibile Grigio Velluto Roller pen
List Price Euro 145
Tax Free Price Euro 119
Tibaldi

Infrangibile

Nero Pastello ballpoint

Tibaldi Infrangibile Nero Pastello ballpoint pen
List Price Euro 135
Tax Free Price Euro 111
Tibaldi

Infrangibile

Nero Pastello fountain pen

Tibaldi Infrangibile Nero Pastello fountain pen pen
List Price Euro 150
Tax Free Price Euro 123
Tibaldi

Infrangibile

Nero Pastello roller

Tibaldi Infrangibile Nero Pastello roller pen
List Price Euro 145
Tax Free Price Euro 119
Tibaldi

Infrangibile

Rosso Malva ballpoint

Tibaldi Infrangibile Rosso Malva ballpoint pen
List Price Euro 135
Tax Free Price Euro 111
Tibaldi

Infrangibile

Rosso Malva fountain pen

Tibaldi Infrangibile Rosso Malva fountain pen pen
List Price Euro 150
Tax Free Price Euro 123
Tibaldi

Infrangibile

Rosso Malva roller

Tibaldi Infrangibile Rosso Malva roller pen
List Price Euro 145
Tax Free Price Euro 119