Filter Pipes


Amorelli


****


am4s05
Amorelli **** am4s05 pipes
Euro 234
Outside Europe Euro 192

Ashton


Pebble Grain LX


aplx02
Ashton Pebble Grain LX aplx02 pipes
Euro 342
Outside Europe Euro 280

Ashton


Brindle XXX


abxxx05
Ashton Brindle XXX abxxx05 pipes
Euro 306
Outside Europe Euro 251

Ashton


Pebble Grain XXX


apgxxx25
Ashton Pebble Grain XXX apgxxx25 pipes
Euro 306
Outside Europe Euro 251

ESTATE PIPES


Savinelli


savr36
ESTATE PIPES Savinelli savr36 pipes
Euro 110
Outside Europe Euro 90

ESTATE PIPES


Gasparini


gaspr03
ESTATE PIPES Gasparini gaspr03 pipes
Euro 30
Outside Europe Euro 25

ESTATE PIPES


Savinelli


savr57
ESTATE PIPES Savinelli savr57 pipes
Euro 50
Outside Europe Euro 41

Il Ceppo


Group 4


ilc431
Il Ceppo Group 4 ilc431 pipes
Euro 160
Outside Europe Euro 131

Il Ceppo


Group 4


ilc432
Il Ceppo Group 4 ilc432 pipes
Euro 160
Outside Europe Euro 131

Nording


Eriksen


noe01
Nording Eriksen noe01 pipes
Euro 64
Outside Europe Euro 52

Nording


Eriksen


noe02
Nording Eriksen noe02 pipes
Euro 64
Outside Europe Euro 52

Nording


Eriksen


noe03
Nording Eriksen noe03 pipes
Euro 64
Outside Europe Euro 52

Nording


Cut 1


noc101
Nording Cut 1 noc101 pipes
Euro 160
Outside Europe Euro 131

Nording


Cut 2


noc205
Nording Cut 2 noc205 pipes
Euro 180
Outside Europe Euro 148

Nording


Cut 4


noc401
Nording Cut 4 noc401 pipes
Euro 234
Outside Europe Euro 192

Nording


Eriksen


noe04
Nording Eriksen noe04 pipes
Euro 64
Outside Europe Euro 52

Nording


Eriksen


noe05
Nording Eriksen noe05 pipes
Euro 64
Outside Europe Euro 52

Nording


Eriksen


noe06
Nording Eriksen noe06 pipes
Euro 64
Outside Europe Euro 52

Peder Jeppesen


Neerup Basic


jpnb04
Peder Jeppesen Neerup Basic jpnb04 pipes
Euro 100
Outside Europe Euro 82

Peder Jeppesen


Neerup Classic


jpnc02
Peder Jeppesen Neerup Classic jpnc02 pipes
Euro 105
Outside Europe Euro 86

Savinelli


Joker


sjok22
Savinelli Joker sjok22 pipes
Euro 75
Outside Europe Euro 61

Savinelli


Impero


simp01
Savinelli Impero simp01 pipes
Euro 84
Outside Europe Euro 69

Savinelli


Fantasia


sfan05
Savinelli Fantasia sfan05 pipes
Euro 94
Outside Europe Euro 77

Savinelli


Oceano


soce17
Savinelli Oceano soce17 pipes
Euro 75
Outside Europe Euro 61

Savinelli


Oceano


soce18
Savinelli Oceano soce18 pipes
Euro 93
Outside Europe Euro 76

Savinelli


Oceano


soce19
Savinelli Oceano soce19 pipes
Euro 93
Outside Europe Euro 76

Savinelli


Oceano


soce20
Savinelli Oceano soce20 pipes
Euro 93
Outside Europe Euro 76

Savinelli


Spring


sspring49
Savinelli Spring sspring49 pipes
Euro 80
Outside Europe Euro 66

Savinelli


Spring


sspring50
Savinelli Spring sspring50 pipes
Euro 80
Outside Europe Euro 66

Savinelli


Spring


sspring51
Savinelli Spring sspring51 pipes
Euro 80
Outside Europe Euro 66

Savinelli


Spring


sspring52
Savinelli Spring sspring52 pipes
Euro 80
Outside Europe Euro 66

Savinelli


Arcobaleno


sarc02
Savinelli Arcobaleno sarc02 pipes
Euro 62
Outside Europe Euro 51

Savinelli


Arcobaleno


sarc03
Savinelli Arcobaleno sarc03 pipes
Euro 62
Outside Europe Euro 51

Savinelli


Trevi


strev01
Savinelli Trevi strev01 pipes
Euro 66
Outside Europe Euro 54

Savinelli


Pocket


spo04
Savinelli Pocket spo04 pipes
Euro 93
Outside Europe Euro 76

Savinelli


Pocket


spo05
Savinelli Pocket spo05 pipes
Euro 93
Outside Europe Euro 76

Savinelli


Mia


smia06
Savinelli Mia smia06 pipes
Euro 80
Outside Europe Euro 66

Savinelli


Mia


smia07
Savinelli Mia smia07 pipes
Euro 80
Outside Europe Euro 66

Savinelli


Spring


sspring53
Savinelli Spring sspring53 pipes
Euro 80
Outside Europe Euro 66

Savinelli


Spring


sspring54
Savinelli Spring sspring54 pipes
Euro 80
Outside Europe Euro 66

Savinelli


Spring


sspring55
Savinelli Spring sspring55 pipes
Euro 80
Outside Europe Euro 66

Savinelli


Artisan


sarti04
Savinelli Artisan sarti04 pipes
Euro 173
Outside Europe Euro 141

Savinelli


Trevi


strev02
Savinelli Trevi strev02 pipes
Euro 66
Outside Europe Euro 54

Savinelli


Trevi


strev03
Savinelli Trevi strev03 pipes
Euro 66
Outside Europe Euro 54

Savinelli


Impero


simp02
Savinelli Impero simp02 pipes
Euro 84
Outside Europe Euro 69

Savinelli


Impero


simp03
Savinelli Impero simp03 pipes
Euro 84
Outside Europe Euro 69

Savinelli


Impero


simp04
Savinelli Impero simp04 pipes
Euro 84
Outside Europe Euro 69

Savinelli


Joker


sjok23
Savinelli Joker sjok23 pipes
Euro 75
Outside Europe Euro 61

Savinelli


Spring


sspring56
Savinelli Spring sspring56 pipes
Euro 80
Outside Europe Euro 66

Savinelli


Spring


sspring57
Savinelli Spring sspring57 pipes
Euro 80
Outside Europe Euro 66

Savinelli


Marte


sma13
Savinelli Marte sma13 pipes
Euro 117
Outside Europe Euro 96

Savinelli


One


sone05
Savinelli One sone05 pipes
Euro 73
Outside Europe Euro 60

Savinelli


Regimental


sreg01
Savinelli Regimental sreg01 pipes
Euro 83
Outside Europe Euro 68

Savinelli


Regimental


sreg02
Savinelli Regimental sreg02 pipes
Euro 83
Outside Europe Euro 68

Savinelli


Regimental


sreg03
Savinelli Regimental sreg03 pipes
Euro 98
Outside Europe Euro 80

Savinelli


Regimental


sreg04
Savinelli Regimental sreg04 pipes
Euro 98
Outside Europe Euro 80

Savinelli


Roma


saro05
Savinelli Roma saro05 pipes
Euro 76
Outside Europe Euro 62

Savinelli


Pocket


spo01
Savinelli Pocket spo01 pipes
Euro 93
Outside Europe Euro 76

Savinelli


Oceano


soce13
Savinelli Oceano soce13 pipes
Euro 75
Outside Europe Euro 61

Savinelli


Oceano


soce15
Savinelli Oceano soce15 pipes
Euro 75
Outside Europe Euro 61

Savinelli


Oceano


soce16
Savinelli Oceano soce16 pipes
Euro 75
Outside Europe Euro 61

Savinelli


Mini


smini06
Savinelli Mini smini06 pipes
Euro 70
Outside Europe Euro 57

Savinelli


Dolomiti


sdol17
Savinelli Dolomiti sdol17 pipes
Euro 72
Outside Europe Euro 59

Savinelli


Dolomiti


sdol18
Savinelli Dolomiti sdol18 pipes
Euro 72
Outside Europe Euro 59

Savinelli


Arcobaleno


sarc01
Savinelli Arcobaleno sarc01 pipes
Euro 50
Outside Europe Euro 41

Savinelli


Pocket


spo03
Savinelli Pocket spo03 pipes
Euro 74
Outside Europe Euro 61

Savinelli


Mia


smia04
Savinelli Mia smia04 pipes
Euro 80
Outside Europe Euro 66

Savinelli


One


sone03
Savinelli One sone03 pipes
Euro 73
Outside Europe Euro 60

Savinelli


One


sone04
Savinelli One sone04 pipes
Euro 73
Outside Europe Euro 60

Savinelli


Oceano


soce12
Savinelli Oceano soce12 pipes
Euro 93
Outside Europe Euro 76

Savinelli


Saint Nicholas


ssnic06
Savinelli Saint Nicholas ssnic06 pipes
Euro 81
Outside Europe Euro 66

Savinelli


Saint Nicholas


ssnic09
Savinelli Saint Nicholas ssnic09 pipes
Euro 81
Outside Europe Euro 66

Savinelli


Sigla


ssig02
Savinelli Sigla ssig02 pipes
Euro 82
Outside Europe Euro 67

Savinelli


Mega


smeg08
Savinelli Mega smeg08 pipes
Euro 100
Outside Europe Euro 82

Savinelli


Mega


smeg09
Savinelli Mega smeg09 pipes
Euro 100
Outside Europe Euro 82

Savinelli


Mia


smia02
Savinelli Mia smia02 pipes
Euro 80
Outside Europe Euro 66

Savinelli


Bianca


sbia11
Savinelli Bianca sbia11 pipes
Euro 87
Outside Europe Euro 71

Savinelli


Bianca


sbia12
Savinelli Bianca sbia12 pipes
Euro 87
Outside Europe Euro 71

Savinelli


Marte


sma08
Savinelli Marte sma08 pipes
Euro 94
Outside Europe Euro 77

Savinelli


Tiger


stig01
Savinelli Tiger stig01 pipes
Euro 77
Outside Europe Euro 63

Savinelli


Tiger


stig04
Savinelli Tiger stig04 pipes
Euro 96
Outside Europe Euro 79

Savinelli


Oceano


soce06
Savinelli Oceano soce06 pipes
Euro 93
Outside Europe Euro 76

Savinelli


Bianca


sbia10
Savinelli Bianca sbia10 pipes
Euro 71
Outside Europe Euro 58

Savinelli


Saint Nicholas


ssnic05
Savinelli Saint Nicholas ssnic05 pipes
Euro 79
Outside Europe Euro 65

Savinelli


Marte


sma12
Savinelli Marte sma12 pipes
Euro 117
Outside Europe Euro 96

Savinelli


Dolomiti


sdol11
Savinelli Dolomiti sdol11 pipes
Euro 72
Outside Europe Euro 59

Savinelli


Mini


smini02
Savinelli Mini smini02 pipes
Euro 86
Outside Europe Euro 70

Savinelli


Mini


smini04
Savinelli Mini smini04 pipes
Euro 70
Outside Europe Euro 57

Savinelli


Artisan


sarti03
Savinelli Artisan sarti03 pipes
Euro 173
Outside Europe Euro 141

Savinelli


Mini


smini05
Savinelli Mini smini05 pipes
Euro 86
Outside Europe Euro 70

Savinelli


New Art


snw01
Savinelli New Art snw01 pipes
Euro 150
Outside Europe Euro 123

Savinelli


88


s8802
Savinelli 88 s8802 pipes
Euro 69
Outside Europe Euro 56

Savinelli


Spring


sspring48
Savinelli Spring sspring48 pipes
Euro 80
Outside Europe Euro 66

Savinelli


Deco


sdec01
Savinelli Deco sdec01 pipes
Euro 118
Outside Europe Euro 96

Savinelli


Dolomiti


sdol02
Savinelli Dolomiti sdol02 pipes
Euro 72
Outside Europe Euro 59

Savinelli


Sistina


ssi15
Savinelli Sistina ssi15 pipes
Euro 71
Outside Europe Euro 58

Savinelli


Sistina


ssi16
Savinelli Sistina ssi16 pipes
Euro 71
Outside Europe Euro 58

Savinelli


Dry System


sdry01
Savinelli Dry System sdry01 pipes
Euro 80
Outside Europe Euro 66

Savinelli


Sistina


ssi20
Savinelli Sistina ssi20 pipes
Euro 71
Outside Europe Euro 58

Savinelli


New Art


snw02
Savinelli New Art snw02 pipes
Euro 144
Outside Europe Euro 118

Savinelli


Marte


sma10
Savinelli Marte sma10 pipes
Euro 94
Outside Europe Euro 77

Savinelli


Christmas 2016


sxmas01
Savinelli Christmas 2016 sxmas01 pipes
Euro 468
Outside Europe Euro 383

Talamona


Incontro


tain12
Talamona Incontro tain12 pipes
Euro 54
Outside Europe Euro 44

Talamona


Incontro


tain14
Talamona Incontro tain14 pipes
Euro 54
Outside Europe Euro 44

Winslow


D


pwd08
Winslow D pwd08 pipes
Euro 344
Outside Europe Euro 282