Pipe con Filtro


Amorelli


****


am4s05
Amorelli **** am4s05 pipes
Euro 234

Ashton


Pebble Grain LX


aplx02
Ashton Pebble Grain LX aplx02 pipes
Euro 342

Ashton


Brindle XXX


abxxx05
Ashton Brindle XXX abxxx05 pipes
Euro 306

Ashton


Pebble Grain XXX


apgxxx25
Ashton Pebble Grain XXX apgxxx25 pipes
Euro 306

Charatan


Belvedere


cbel12
Charatan Belvedere cbel12 pipes
Euro 325

Il Ceppo


Group 4


ilc431
Il Ceppo Group 4 ilc431 pipes
Euro 160

Nording


Cut 2


noc205
Nording Cut 2 noc205 pipes
Euro 144

Nording


Cut 4


noc401
Nording Cut 4 noc401 pipes
Euro 234

Nording


Eriksen


noe04
Nording Eriksen noe04 pipes
Euro 64

Nording


Eriksen


noe05
Nording Eriksen noe05 pipes
Euro 64

Nording


Eriksen


noe01
Nording Eriksen noe01 pipes
Euro 64

Nording


Eriksen


noe02
Nording Eriksen noe02 pipes
Euro 64

Nording


Eriksen


noe03
Nording Eriksen noe03 pipes
Euro 64

Nording


Eriksen


noe06
Nording Eriksen noe06 pipes
Euro 64

Savinelli


Spring


sspring50
Savinelli Spring sspring50 pipes
Euro 76

Savinelli


Spring


sspring51
Savinelli Spring sspring51 pipes
Euro 76

Savinelli


Arcobaleno


sarc02
Savinelli Arcobaleno sarc02 pipes
Euro 56

Savinelli


Arcobaleno


sarc03
Savinelli Arcobaleno sarc03 pipes
Euro 56

Savinelli


Pocket


spo04
Savinelli Pocket spo04 pipes
Euro 84

Savinelli


Pocket


spo05
Savinelli Pocket spo05 pipes
Euro 84

Savinelli


Mia


smia06
Savinelli Mia smia06 pipes
Euro 72

Savinelli


Spring


sspring53
Savinelli Spring sspring53 pipes

- VENDUTA -

Savinelli


Spring


sspring55
Savinelli Spring sspring55 pipes
Euro 76

Savinelli


Artisan


sarti04
Savinelli Artisan sarti04 pipes
Euro 173

Savinelli


Trevi


strev02
Savinelli Trevi strev02 pipes

- VENDUTA -

Savinelli


Impero


simp02
Savinelli Impero simp02 pipes
Euro 76

Savinelli


Impero


simp03
Savinelli Impero simp03 pipes
Euro 76

Savinelli


Impero


simp04
Savinelli Impero simp04 pipes
Euro 76

Savinelli


Joker


sjok23
Savinelli Joker sjok23 pipes
Euro 68

Savinelli


Spring


sspring57
Savinelli Spring sspring57 pipes
Euro 76

Savinelli


Marte


sma13
Savinelli Marte sma13 pipes
Euro 105

Savinelli


One


sone05
Savinelli One sone05 pipes
Euro 66

Savinelli


Eleganza


savel01
Savinelli Eleganza savel01 pipes
Euro 112

Savinelli


Eleganza


savel02
Savinelli Eleganza savel02 pipes
Euro 112

Savinelli


Eleganza


savel03
Savinelli Eleganza savel03 pipes
Euro 112

Savinelli


Eleganza


savel04
Savinelli Eleganza savel04 pipes
Euro 112

Savinelli


Eleganza


savel05
Savinelli Eleganza savel05 pipes
Euro 112

Savinelli


Mini


smini07
Savinelli Mini smini07 pipes
Euro 77

Savinelli


Mini


smini08
Savinelli Mini smini08 pipes
Euro 77

Savinelli


Marte


sma14
Savinelli Marte sma14 pipes
Euro 85

Savinelli


Marte


sma15
Savinelli Marte sma15 pipes
Euro 85

Savinelli


Oscar


sosca01
Savinelli Oscar sosca01 pipes
Euro 67

Savinelli


Oscar


sosca02
Savinelli Oscar sosca02 pipes
Euro 67

Savinelli


Artisan


sarti05
Savinelli Artisan sarti05 pipes
Euro 173

Savinelli


Artisan


sarti06
Savinelli Artisan sarti06 pipes

- VENDUTA -

Savinelli


Eleganza


savel06
Savinelli Eleganza savel06 pipes
Euro 112

Savinelli


Artisan


sarti07
Savinelli Artisan sarti07 pipes
Euro 173

Savinelli


Punto Oro


spuno01
Savinelli Punto Oro spuno01 pipes
Euro 230

Savinelli


Marte


sma16
Savinelli Marte sma16 pipes
Euro 94

Savinelli


Marte


sma17
Savinelli Marte sma17 pipes
Euro 94

Savinelli


Mia


smia08
Savinelli Mia smia08 pipes
Euro 80

Savinelli


Mia


smia09
Savinelli Mia smia09 pipes
Euro 80

Savinelli


Roma


saro06
Savinelli Roma saro06 pipes
Euro 76

Savinelli


Roma


saro07
Savinelli Roma saro07 pipes
Euro 76

Savinelli


Roma


saro08
Savinelli Roma saro08 pipes
Euro 76

Savinelli


Roma


saro09
Savinelli Roma saro09 pipes
Euro 76

Savinelli


Arcobaleno


sarc04
Savinelli Arcobaleno sarc04 pipes
Euro 62

Savinelli


Arcobaleno


sarc05
Savinelli Arcobaleno sarc05 pipes
Euro 62

Savinelli


Fantasia


sfan06
Savinelli Fantasia sfan06 pipes
Euro 94

Savinelli


Fantasia


sfan07
Savinelli Fantasia sfan07 pipes
Euro 94

Savinelli


Bianca


sbia12
Savinelli Bianca sbia12 pipes
Euro 78

Savinelli


Oceano


soce12
Savinelli Oceano soce12 pipes
Euro 84

Savinelli


Saint Nicholas


ssnic06
Savinelli Saint Nicholas ssnic06 pipes
Euro 73

Savinelli


Saint Nicholas


ssnic09
Savinelli Saint Nicholas ssnic09 pipes
Euro 73

Savinelli


Mega


smeg08
Savinelli Mega smeg08 pipes
Euro 90

Savinelli


Mega


smeg09
Savinelli Mega smeg09 pipes
Euro 90

Savinelli


Mia


smia02
Savinelli Mia smia02 pipes

- VENDUTA -

Savinelli


Marte


sma08
Savinelli Marte sma08 pipes
Euro 94

Savinelli


Tiger


stig01
Savinelli Tiger stig01 pipes
Euro 77

Savinelli


Tiger


stig04
Savinelli Tiger stig04 pipes
Euro 77

Savinelli


New Art


snw01
Savinelli New Art snw01 pipes
Euro 150

Savinelli


Dry System


sdry01
Savinelli Dry System sdry01 pipes
Euro 72

Savinelli


Sistina


ssi20
Savinelli Sistina ssi20 pipes
Euro 64

Savinelli


New Art


snw02
Savinelli New Art snw02 pipes

- VENDUTA -

Savinelli


Marte


sma10
Savinelli Marte sma10 pipes
Euro 85

Savinelli


Christmas 2016


sxmas01
Savinelli Christmas 2016 sxmas01 pipes
Euro 468

Savinelli


Joker


sjok22
Savinelli Joker sjok22 pipes
Euro 68

Savinelli


Oceano


soce06
Savinelli Oceano soce06 pipes
Euro 84

Savinelli


Dolomiti


sdol11
Savinelli Dolomiti sdol11 pipes

- VENDUTA -

Savinelli


Mini


smini02
Savinelli Mini smini02 pipes
Euro 77

Savinelli


Mini


smini04
Savinelli Mini smini04 pipes
Euro 63

Savinelli


Mini


smini05
Savinelli Mini smini05 pipes
Euro 77

Savinelli


Regimental


sreg01
Savinelli Regimental sreg01 pipes
Euro 75

Savinelli


Regimental


sreg03
Savinelli Regimental sreg03 pipes
Euro 88

Savinelli


Regimental


sreg04
Savinelli Regimental sreg04 pipes
Euro 88

Savinelli


Pocket


spo01
Savinelli Pocket spo01 pipes
Euro 84

Savinelli


Oceano


soce13
Savinelli Oceano soce13 pipes
Euro 68

Savinelli


Oceano


soce15
Savinelli Oceano soce15 pipes
Euro 68

Savinelli


Dolomiti


sdol17
Savinelli Dolomiti sdol17 pipes
Euro 65

Savinelli


Dolomiti


sdol18
Savinelli Dolomiti sdol18 pipes
Euro 65

Savinelli


One


sone04
Savinelli One sone04 pipes
Euro 66

Savinelli


Impero


simp01
Savinelli Impero simp01 pipes
Euro 76

Savinelli


Fantasia


sfan05
Savinelli Fantasia sfan05 pipes
Euro 85

Savinelli


Oceano


soce17
Savinelli Oceano soce17 pipes
Euro 68

Savinelli


Oceano


soce19
Savinelli Oceano soce19 pipes

- RISERVATA -

Savinelli


Oceano


soce20
Savinelli Oceano soce20 pipes

- VENDUTA -

Savinelli


Marte


sma18
Savinelli Marte sma18 pipes
Euro 117

Savinelli


Spring


sspring58
Savinelli Spring sspring58 pipes
Euro 84

Savinelli


Spring


sspring59
Savinelli Spring sspring59 pipes
Euro 84

Savinelli


Sigla


ssig01
Savinelli Sigla ssig01 pipes
Euro 137

Savinelli


Sigla


ssig02
Savinelli Sigla ssig02 pipes
Euro 137

Savinelli


Sigla


ssig03
Savinelli Sigla ssig03 pipes
Euro 137

Savinelli


Oscar Tiger


sot01
Savinelli Oscar Tiger sot01 pipes
Euro 80

Savinelli


Oscar Tiger


sot02
Savinelli Oscar Tiger sot02 pipes
Euro 80

Savinelli


Oscar Tiger


sot03
Savinelli Oscar Tiger sot03 pipes
Euro 80

Savinelli


Roma


saro10
Savinelli Roma saro10 pipes
Euro 76

Savinelli


Oscar


sosca03
Savinelli Oscar sosca03 pipes
Euro 74

Savinelli


Bings Favorite


sbf01
Savinelli Bings Favorite sbf01 pipes
Euro 84

Savinelli


Pocket


spo06
Savinelli Pocket spo06 pipes
Euro 55

Savinelli


Sigla


ssig04
Savinelli Sigla ssig04 pipes

- VENDUTA -

Savinelli


One


sone06
Savinelli One sone06 pipes
Euro 59

Savinelli


Roma


saro11
Savinelli Roma saro11 pipes
Euro 76

Savinelli


Roma


saro12
Savinelli Roma saro12 pipes
Euro 76

Savinelli


Roma


saro13
Savinelli Roma saro13 pipes

- VENDUTA -

Savinelli


Professor


sprof01
Savinelli Professor sprof01 pipes
Euro 230

Savinelli


Spring


sspring60
Savinelli Spring sspring60 pipes
Euro 84

Savinelli


Bings Favorite


sbf02
Savinelli Bings Favorite sbf02 pipes
Euro 88

Talamona


Incontro


tain12
Talamona Incontro tain12 pipes
Euro 54

Talamona


Incontro


tain14
Talamona Incontro tain14 pipes
Euro 54

Viprati


2Q


2q117
Viprati 2Q 2q117 pipes
Euro 243